Péter Horváth

Vedúci skupiny videoanalytikov ,
PFLA, 2017-

Asistent trénera, PAFC, 2011-2019

Technický riaditeľ, PFLA, 2014-2015

Video analytik

“V našej práci je rozhodujúce, aby sme jednotlivé situácie čo najjednoduchšie, ale súčasne i čo najreálnejšie v grafickej forme vedeli ukázať odbornému štábu, prípadne hráčom. V tomto nám veľmi napomáha program, pretože za pomoci piktogramov zakreslené taktické postavenie, môžeme zakresleniť v mierke a jedným tlačidlom previesť do 3D perspektívy alebo do formátu animácie.

Veľkou výhodou je, že na jednom monitore si môžete vybrať až 25 pozícií situácie.

Príprava taktických pohybov prostredníctvom kreslenia fáz nám ponúka príležitosť, ktorá za okamih vie modelovať až 22 pohybov hráča. Takto veľmi rýchlo, prehľadne a z rôznych uhlov pohľadu vieme zobraziť to, na čo je potrebné upriamiť pozornosť hráčov a trénerov.”

Késedi Gábor

Videoanalytik,
MOL Fehérvár FC, 2016-

Videoanalytik, reprezentácie Maďarska, 2016 EB

Tréner mládeže, Vasas FC, 2004-2014